KONTAKT KONSUMENT

Välkommen till A J Dahlberg Slakteri

Företaget inregistrerades 1 december 1888 av Anders Johan Dahlberg, och ägs idag av DB Mat AB. Under mer än 120 år har Dahlbergs varit med i frontlinjen av utvecklingen och blivit känt för god kvalitet och leveranssäkerhet.

På senare år har miljöarbetet bilvit en viktig del av verksamheten och vi medverkar i flera projekt bl.a. Biogas Brålanda. 

Företaget har idag 50 anställda och omsättningen var 380 milj. kronor under 2013. Slaktvolymen 2013 var 105.000 svin och 13.000 boskap/kalv.

Vi är också delägare i Bergungen AB tillsammans med några större grisproducenter. Inom Bergungengruppen föds årligen upp ca 45.000 slaktsvin.

Livdjursförmedling

Vi har också en väl utbyggd livdjursförmedling. Vi förmedlar årligen ett stort antal smågrisar, kalvar och boskap. På livdjurstorget lägger vi in våra kunders önskemål om förmedling. 

 

boskap